Noteikumi un nosacījumi

Šis līgums ir spēkā starp jums, šīs vietnes lietotāju un SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI, kas ir šīs vietnes īpašnieks (-i). Tiek uzskatīts, ka jūsu piekrišana ievērot un ievērot šo noteikumu 1., 2., 4. - 11. un 15. - 25. punktu ir spēkā, pirmo reizi izmantojot vietni. 3. un 12. – 14. Punkts attiecas tikai uz Pakalpojumu pārdošanu. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Neviena šīs tīmekļa vietnes daļa nav paredzēta līguma piedāvājumam, kuru var pieņemt. Jūsu pasūtījums ir līguma piedāvājums, un tiek uzskatīts, ka mēs pieņemam šo piedāvājumu pēc tam, kad mēs jums nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu, norādot, ka jūsu pasūtījums ir pieņemts.

1. Definīcijas un interpretācija

Šajā līgumā šādiem noteikumiem ir šāda nozīme:
"Konts" nozīmē kopīgi personisko informāciju, Maksājumu informāciju un akreditācijas datus, ko Lietotāji izmanto, lai piekļūtu apmaksātam saturam un / vai jebkurai saziņas sistēmai vietnē;
 "Saturs" ir jebkurš teksts, grafika, attēli, audio, video, programmatūra, datu kompilācijas un jebkura cita veida informācija, ko var uzglabāt datorā, kas parādās šajā tīmekļa vietnē vai ir tās daļa;
"Iespējas": kopā apzīmē visas tiešsaistes iespējas, rīkus, pakalpojumus vai informāciju, ko SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI tagad vai nākotnē padara pieejamu, izmantojot vietni;
"Pakalpojumi" ir pakalpojumi, kas jums pieejami caur šo vietni, jo īpaši patentētas SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI e-apmācības platformas izmantošana;
"Informācija par maksājumu" ir jebkura informācija, kas nepieciešama, lai iegādātos Pakalpojumus no šīs Vietnes. Tas ietver kredītkartes / debetkartes numurus, bankas kontu numurus un šķirošanas kodus, bet neaprobežojas ar tiem;
"Sistēma" ir jebkura tiešsaistes saziņas infrastruktūra, kuru SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI tagad vai nākotnē padara pieejamu, izmantojot vietni. Tas ietver, bet neaprobežojas ar tīmekļa e-pastu, ziņojumu dēļiem, tiešsaistes tērzēšanas iespējām un e-pasta saitēm;
"Lietotājs" / "Lietotāji" ir jebkura trešā persona, kas piekļūst Vietnei un nav nodarbināta SIA SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI un darbojas savu darba laikā;
"Vietne" ir vietne, kuru jūs pašlaik izmantojat (darzaskola.learnworlds.com), un visi šīs vietnes apakšdomēni (piemēram, subdomain.yourschool.com), ja vien to nav skaidri izslēguši viņu pašu noteikumi un nosacījumi;
 "Mēs / mēs / mūsu": ir uzņēmums SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI, uzņēmums, kas reģistrēts [COUNTRY] ar uzņēmuma reģistrācijas numuru [123456].

2. Vecuma ierobežojumi

Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, šī vietne ir jāizmanto tikai pieaugušā uzraudzībā. Informācija par maksājumu jāsniedz pieaugušajam vai ar viņa atļauju.

3. Biznesa klienti 

Šie noteikumi attiecas arī uz klientiem, kas iegādājas Pakalpojumus sadarbības ietvarā. 

4. Intelektuālais īpašums 

 4.1 Ievērojot šo Noteikumu 5. punktā minētos izņēmumus, viss Vietnē iekļautais saturs, ja vien to nav augšupielādējuši Lietotāji, ieskaitot, bet ne tikai, tekstu, grafiku, logotipus, ikonas, attēlus, skaņas klipus, videoklipus, datu apkopojumus, lapu izkārtojums, pamatā esošais kods un programmatūra ir SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI, mūsu saistīto uzņēmumu vai citu atbilstošu trešo personu īpašums. Turpinot lietot vietni, jūs atzīstat, ka šādu materiālu aizsargā piemērojamie Latvijas un starptautiskie intelektuālā īpašuma un citi likumi.
4.2 Ievērojot 6. punktu, jūs nedrīkstat reproducēt, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā izmantot materiālu no vietnes, ja vien vietnē nav norādīts citādi vai ja mums nav dota mūsu rakstiska atļauja to darīt.

5. Trešo pušu intelektuālais īpašums

5.1 Ja vien nav skaidri norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības un preču zīmes, attiecībā uz produktu attēliem un aprakstiem pieder šādu produktu izstrādātājiem vai izplatītājiem.

5.2 Ievērojot 6. punktu, jūs nedrīkstat reproducēt, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā izmantot šādu materiālu, ja vien vietnē nav norādīts citādi vai ja attiecīgais ražotājs vai piegādātājs nav devis skaidru rakstisku atļauju.

6. Saites uz citām vietnēm

Šajā vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav skaidri norādīts, šīs vietnes SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI nekontrolē. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies to izmantošanas dēļ. Saites uz citu vietni iekļaušana šajā vietnē nenozīmē, ka atbalstām šīs vietnes vai tos, kas kontrolē šīs vietnes.


7. Saites uz šo vietni

Tie, kas vēlas ievietot saiti uz šo vietni citās vietnēs, bez mūsu iepriekšējas atļaujas var ievietot saiti tikai uz vietnes darzaskola.learnworlds.com sākumlapu. Dziļai sasaistei (t.i., ievietot saites uz konkrētām vietnes lapām) ir nepieciešama mūsu skaidra rakstiska atļauja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums pa e -pastu: darzasvetiba@darzasvetiba.lv vai zvaniet mums uz šādu numuru: +371 29956708.


8. Sakaru iespēju izmantošana

8.1 Izmantojot jebkuru vietnes sistēmu, jums tas jādara saskaņā ar šādiem noteikumiem. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā jūsu konta darbība var tikt apturēta vai slēgta:
8.1.1 Jūs nedrīkstat lietot nepieklājīgu vai vulgāru valodu;
8.1.2 Jūs nedrīkstat pievienot Saturu, kas ir nelikumīgs vai kā citādi nosodāms. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) saturu, kas ietver personas aizskārumu, apdraudējumu, seksuālu uzmākšanos, apmelošanu, diskrimināciju, pamatojoties uz personas vecumu, dzimumu vai rasi;
8.1.3 Jūs nedrīkstat iesniegt Saturu, kas paredzēts vardarbības veicināšanai vai kūdīšanai;
8.1.4 Ieteicams jautājumus iesniegt latviešu valodā, jo mēs, iespējams, nevarēsim atbildēt uz jautājumiem, kas iesniegti citās valodās;
8.1.5 Līdzekļi, ar kuriem jūs veicat sevis identifikāciju, nedrīkst būt pretrunā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un jebkuru piemērojamo likumu;
8.1.6 Jūs nedrīkstat uzdoties par citiem cilvēkiem, jo ​​īpaši par SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI vai mūsu saistīto uzņēmumu darbiniekiem un pārstāvjiem;
8.1.7 Jūs nedrīkstat izmantot mūsu sistēmu neatļautai plašsaziņai, piemēram, "surogātpasta" vai "mēstuļu" izplatīšanai.
8.2 Jūs piekrītat, ka SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI patur tiesības uzraudzīt jebkādu saziņu, kas tiek veikta ar mums vai izmantojot mūsu sistēmu.
8.3 Jūs piekrītat, ka SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI var paturēt jebkādas un visas ar mums un caur mūsu sistēmu veiktās saziņas kopijas.
8.4 Jūs piekrītat, ka mēs jebkādā veidā varam mainīt jebkuru informāciju, ko mums nosūtat, izmantojot mūsu sistēmu, un ar šo jūs atsakāties no savām morālajām tiesībām tikt identificētam kā šādas informācijas autoram. Par jebkādiem ierobežojumiem, ko jūs varētu vēlēties noteikt mums šādas informācijas izmantošanai, ir jāpaziņo mums iepriekš, un mēs paturam tiesības noraidīt šādus noteikumus un saistīto informāciju.

9. Konti

9.1 Lai šajā vietnē iegādātos pakalpojumus un izmantotu citas konkrētas sistēmas daļas, jums ir jāizveido konts, kurš saturēs noteiktu informāciju par personu un maksājumu informāciju, kas var atšķirties atkarībā no tā, kā izmantojat vietni, jo mēs nedrīkstam pieprasīt maksājumu informāciju, pirms vēlaties veikt pirkumu. Turpinot izmantot šo vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka:


9.1.1 visa jūsu iesniegtā informācija ir precīza un patiesa;
9.1.2. Jums ir atļauja iesniegt Maksājumu informāciju, ja atļauja varētu būt nepieciešama;
9.1.3 jūs nodrošināsiet, ka šī informācija ir precīza un aktuāla. Izveidojot kontu, jūs vēlreiz sniedzat apliecinājumu un garantiju tam.

9.2 Ieteicams neizpaust sava konta informāciju, jo īpaši savu lietotājvārdu un paroli. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, jums nododot konta informāciju kādam citam. Ja izmantojat datoru, kuru lieto vēl kāda persona, ieteicams nesaglabāt sava konta informāciju interneta pārlūkprogrammā.

9.3. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka jūsu konta informāciju ir ieguvusi cita persona bez piekrišanas, jums nekavējoties jāsazinās ar mums, lai apturētu jūsu konta darbību un atceltu visus neautorizētos pasūtījumus vai neizpildītos maksājumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasūtījumus vai maksājumus var atcelt tikai līdz pakalpojumu sniegšanas sākumam. Gadījumā, ja neautorizēta pakalpojuma sniegšana ir sākta pirms jūs paziņojat mums par to, ka pasūtījums vai maksājums ir neautorizēts, no jums tiek iekasēta maksa par laika posmu no pakalpojumu sniegšanas sākuma līdz jūsu paziņojuma saņemšanas dienai, un no jums var tikt iekasēta maksa par vienu mēnesi.

9.4. Izvēloties savu lietotājvārdu, jums ir jāievēro 8. punktā minētie nosacījumi. Ja tas netiks darīts, jūsu konta darbība tiks apturēta un/vai konts tiks dzēsts.


10. Kontu slēgšana un atcelšana

10.1 Kontu var slēgt SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI vai arī tā izveidotājs. Ja mēs slēgsim jūsu kontu, mēs par to jums paziņosim e -pastā un paskaidrosim konta slēgšanas iemeslus. Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības slēgt kontu, nenorādot iemeslus.

10.2 Ja mēs slēgsim jūsu kontu, visi spēkā esošie vai neapstiprinātie pasūtījumi vai maksājumi jūsu kontā tiks atcelti un pakalpojumu sniegšana netiks sākta.


11. Pakalpojumi, cenas un pieejamība

11.1 Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka visi SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI piedāvāto Pakalpojumu vispārīgie apraksti atbilst faktiskajiem Pakalpojumiem, kas jums tiks sniegti, mēs neesam atbildīgi par jebkādām atkāpēm no šiem aprakstiem, tā kā reāli sniegtie Pakalpojumi var atšķirties atkarībā no jūsu individuālajām prasībām un apstākļiem. Tas neizslēdz mūsu atbildību par kļūdām, kas radušās mūsu nolaidības dēļ, un attiecas tikai uz atbilstošu Pakalpojumu variantiem, nevis uz pilnībā dažādiem Pakalpojumiem. Par neatbilstošiem pakalpojumiem, lūdzu, skatīt 12.8. apakšpunktu.

11.2 Vajadzības gadījumā jūs var lūgt izvēlēties nepieciešamo pakalpojumu plānu.

11.3 Mēs neapliecinām un negarantējam, ka šādi pakalpojumi būs pieejami visu laiku, un mēs nevaram apstiprināt pakalpojumu pieejamību, kamēr nav apstiprināts jūsu pasūtījums. Norādes par pakalpojumu pieejamību vietnē nav nodrošinātas.

11.4 Visa informācija par cenām vietnē ir pareiza brīdī, kad tā kļūst pieejama internetā. Mēs paturam tiesības laiku pa laikam un pēc vajadzības mainīt cenas un mainīt vai atsaukt jebkādus īpašos piedāvājumus.

11.5. Gadījumā, ja cenas tiek mainītas laika posmā starp pakalpojuma pasūtījuma veikšanu un pasūtījuma apstrādi un maksājuma saņemšanu, tiek izmantota cena, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.


12. Pasūtījumi un pakalpojumu sniegšana

12.1 Neviena šīs tīmekļa vietnes daļa nav līgumisks piedāvājums, ko var pieņemt. Jūsu pasūtījums ir līgumisks piedāvājums, kuru mēs varam pieņemt pēc saviem ieskatiem. Par piedāvājuma pieņemšanu liecina mūsu nosūtītais e-pasts jums, kurā apstiprinām pasūtījumu. Tikai tad, kad būsim nosūtījuši jums pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu, starp SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI un jums būs noslēgts saistošs līgums.
12.2 Pasūtījuma apstiprinājumi saskaņā ar 12.1. apakšpunktu jums tiks nosūtīti pirms Pakalpojumu sniegšanas sākuma, un tajos būs šāda informācija: 12.2.1. Pasūtīto pakalpojumu apstiprinājums, ieskaitot pilnīgu informāciju par šo pakalpojumu galvenajām īpašībām;
12.2.2. Detalizēts pasūtītajiem pakalpojumiem piemērotās cenas atšifrējums, ieskaitot, ja nepieciešams, nodokļus, piegādes izmaksas un citus papildu maksājumus;
12.2.3. Pakalpojumu sniegšanas laiki un datumi;
12.2.4. Lietotāja akreditācijas dati un nepieciešamā informācija, lai piekļūtu šiem pakalpojumiem.
12.3 Ja kāda iemesla dēļ mēs nepieņemam jūsu pasūtījumu, normālos apstākļos maksājums netiks pieņemts. Jebkurā gadījumā visas jūsu samaksātās summas saistībā ar šo pasūtījumu tiks atmaksātas 14 kalendāro dienu laikā.
12.4 Maksājums par Pakalpojumiem tiek veikts, izmantojot jūsu izvēlēto maksājuma veidu, nekavējoties par jebkuru iestatīšanas maksu, kas atbilst jūsu iegādātajam pakalpojumu plānam, un katra nākamā mēneša (“norēķinu cikla”) konkrētajā dienā par iepriekšējā mēnesī uzkrātajām maksām (“Norēķinu cikls”) UN/VAI kā norādīts saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā.
12.5 Mūsu mērķis ir izpildīt jūsu pasūtījumu 2-3 darba dienu laikā vai arī saprātīgā termiņā pēc jūsu pasūtījuma saņemšanas, ja vien nav ārkārtēju apstākļu. Ja mēs nevarēsim izpildīt jūsu pasūtījumu saprātīgā termiņā, mēs jūs informēsim pasūtījuma veikšanas brīdī ar paziņojumu attiecīgajā tīmekļa vietnē vai sazinoties ar jums pēc pasūtījuma veikšanas. Pasūtījuma izpildes laiks nav Līguma būtība, kas nozīmē, ka mēs centīsimies izpildīt jūsu Pasūtījumu jebkurā norunātajā termiņā, taču tas nav būtisks līguma nosacījums, un mēs nebūsim atbildīgi pret jums, ja to nedarīsim. Ja pēc jūsu nepārprotama pieprasījuma Pakalpojumu sniegšana sāksies 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad mēs būsim pieņēmuši jūsu pasūtījumu, jums būs skaidri jāatzīst, ka apzināties, ka tādējādi tiks ietekmētas jūsu likumā noteiktās atcelšanas tiesības, kas sīkāk aprakstītas 13. punktā.
12.6 SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI pieliek visas saprātīgās pūles, lai sniegtu Pakalpojumus prasmīgi un ar rūpēm, kas atbilst labākajai tirdzniecības praksei. 12.7 Gadījumā, ja tiek sniegti pakalpojumi, kas neatbilst jūsu pasūtījumam un tādējādi ir nepareizi, jums nekavējoties jāsazinās ar mums, lai informētu mūs par kļūdu. Mēs nodrošināsim, ka nepieciešamie labojumi tiek veikti piecu (5) darba dienu laikā.
• Atsevišķu Pakalpojumu sniegšanai var tikt piemēroti papildu noteikumi. Lai pabeigtu pasūtījumu, jums būs jāizlasa un jāapstiprina, ka piekrītat šiem noteikumiem.
12.8 SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI nodrošina tehnisko atbalstu, izmantojot mūsu tiešsaistes atbalsta forumu un/vai tālruni. SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI dara visu iespējamo, lai reaģētu savlaicīgi, bet mēs negarantējam atbildes reakciju konkrētā laikā.

13. Pasūtījumu un pakalpojumu atcelšana

Mēs vēlamies, lai jūs būtu pilnībā apmierināti ar produktiem vai pakalpojumiem, ko iegādājaties no SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI. Ja jums ir jautājumi par savu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot uz +371 27271022 vai rakstot uz e-pastu darzasvetiba@darzasvetiba.lv vai nosūtot vēstuli uz mūsu pasta adresi (skat. 1. sadaļu iepriekš). Jūs varat atcelt pasūtījumu, kuru esam pieņēmuši, vai atcelt līgumu. Ja uz Pakalpojumu attiecas īpašie noteikumi un tajos ir ietverti noteikumi par Pakalpojuma atcelšanu, tiks piemērota īpašos noteikumos norādītā atcelšanas politika.

13.1 Ja esat patērētājs, kas dzīvo Eiropas Savienībā, jums ir likumā noteiktas tiesības uz “atteikšanās” periodu. Šis periods sākas, kad jūsu pasūtījums ir apstiprināts un līgums starp SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI un jums ir izveidots, un beidzas 14 kalendāra dienas pēc šī datuma. Ja šajā laikā maināt savas domas par Pakalpojumiem un vēlaties atcelt savu pasūtījumu, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, izmantojot šo e -pastu: darzasvetiba@darzasvetiba.lv. Uz jūsu tiesībām atteikties atteikšanās periodā attiecas 12.2. apakšpunkta noteikumi.

13.2 Kā norādīts 11.6. apakšpunktā, ja Pakalpojumu sniegšanai jāsākas atteikšanās periodā, jums ir jāiesniedz nepārprotams pieprasījums par to. Pieprasot, lai Pakalpojumi būtu pieejami 14 kalendāro dienu atteikšanās periodā, jūs atzīstat un piekrītat šim:

13.2.1 Ja Pakalpojumi tiek pilnībā sniegti 14 kalendāro dienu atteikšanās periodā, jūs zaudēsiet tiesības atteikties pēc Pakalpojumu saņemšanas.

13.2.2 Ja atceļat Pakalpojumus pēc tam, kad ir uzsākta to sniegšana, bet vēl nav pilnībā pabeigta, jums tik un tā būs jāmaksā par sniegtajiem Pakalpojumiem līdz brīdim, kad Jūs informēsiet mūs, ka vēlaties tos atcelt. Maksājamā summa tiek aprēķināta proporcionāli no pilnas Pakalpojumu cenas un ņemot vērā faktiski sniegtos Pakalpojumus. Visas summas, kas jau bija samaksātas par Pakalpojumiem, tiek atmaksātas, ņemot vērā atskaitījumus, kas aprēķināti saskaņā ar iepriekš minēto. Līdzekļu atmaksa, ja tāda būs nepieciešama, tiks veikta 5 darba dienu laikā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad esat informējis mūs, ka vēlaties atcelt pakalpojumus.

13.3 Pakalpojumu atcelšanu pēc 14 kalendāro dienu atteikšanās perioda beigām regulē īpašie noteikumi, kas reglamentē šos Pakalpojumus, un uz to var attiekties minimālais līguma darbības laiks.


14. Privātums

Vietnes izmantošanu regulē arī mūsu konfidencialitātes politika (darzaskola.learnworlds.com/privacy), kas ir iekļauta šajos noteikumos ar šo atsauci. Lai apskatītu konfidencialitātes politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz iepriekš redzamās saites.


15. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus (datu aizsardzība)

15.1 Visi personas dati, ko mēs varam iegūt (ieskaitot, bet ne tikai, jūsu vārdu un adresi), tiks apkopota, izmantota un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulas noteikumiem un jūsu tiesībām saskaņā ar šo likumu.
15.2 Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai:
15.2.1 sniegtu jums mūsu pakalpojumus;
15.2.2 apstrādāt maksājumu par pakalpojumiem; un 15.2.3 Informēt jūs par mūsu jauniem produktiem un pakalpojumiem. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai mēs pārtraucam jums sūtīt šo informāciju.
15.3 Atsevišķās situācijās (piemēram, ja vēlaties iegādāties Pakalpojumus kredītā) un ar Jūsu piekrišanu mēs varam nodot jūsu personisko informāciju kredītreitingu aģentūrām. 
15.4 Mēs nenodosim jūsu personisko informāciju citām trešajām pusēm, iepriekš nesaņemot skaidru atļauju no jums.

16. Atrunas

16.1 Mēs negarantējam un neapgalvojam, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, ka tā būs apmierinošā kvalitātē,ka tā būs piemērota kādam konkrētam mērķim, ka tā nepārkāps trešo pušu tiesības un ka tā būs saderīga ar visām sistēmām, ka tā būs droša un visa sniegtā informācija būs precīza. Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojuma vai pakalpojumu izmantošana sniegs kādus konkrētus rezultātus.

16.2 Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā padoms, un, pieņemot lēmumus vai veicot jebkādas darbības, nevajadzētu paļauties uz šīs vietnes saturu.

16.3 Neviena šīs tīmekļa vietnes daļa nav paredzēta kā līgumisks piedāvājums, ko var pieņemt.

16.4 Lai gan mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka vietne ir droša un tajā nav kļūdu, vīrusu un citas ļaunprātīgas programmatūras, jums ir ļoti ieteicams uzņemties atbildību par savu interneta, personiskās informācijas un datoru drošību.

17. Izmaiņas iekārtās un šajos noteikumos

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vietni, tās saturu vai šos noteikumus un nosacījumus. Jebkādas izmaiņas Noteikumos un nosacījumos jums būs saistošas no pirmās Vietnes izmantošanas reizes pēc izmaiņu veikšanas. Ja mums būs jāveic izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos saskaņā ar likumu, šīs izmaiņas tiks automātiski piemērotas visiem tajā brīdī neapstiprinātajiem pasūtījumiem, kā arī visiem turpmākajiem pasūtījumiem.


18. Vietnes pieejamība

18.1 Tīmekļa vietne tiek nodrošināta „tāda, kāda tā ir” un „kā pieejama”. SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI izmanto nozares labāko praksi, lai nodrošinātu ilgu darbspējas laiku, tostarp pret kļūdām tolerantu arhitektūru, kas atrodas mākoņserveros. Mēs negarantējam, ka vietnei vai iekārtām nebūs defektu un / vai kļūmju, un mēs nesniedzam nekādu kompensāciju par pārtraukumiem darbībā. Mēs nesniedzam (tiešas vai netiešas) garantijas par piemērotību noteiktam mērķim, informācijas precizitāti, saderību un apmierinošu kvalitāti.

18.2. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem traucējumiem vai tīmekļa vietnes nepieejamību, kas radušies ārēju iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ISP aprīkojuma kļūme, mitinātāja aprīkojuma kļūme, sakaru tīkla kļūme, strāvas padeves pārtraukums, dabas notikumi, karadarbība vai likumīgi ierobežojumi un cenzūra.


19. Atbildības ierobežojums

19.1 Ciktāl to atļauj likums, mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem paredzamiem vai citādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, ieskaitot jebkādu netiešu, izrietošu, īpašu vai tipveida kaitējumu, kas radušies, izmantojot tīmekļa vietni vai tajā esošo informāciju. Jums jāapzinās, ka jūs izmantojat vietni un tās saturu uz savu risku.

19.2 Gadījumā, ja kāds no šiem nosacījumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, šis nosacījums ir uzskatāms par atdalītu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem un neietekmē pārējo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību. Šis punkts attiecas tikai uz jurisdikcijām, kurās konkrētais nosacījums ir nelikumīgs.


20. Atteikšanās nepiemērošana

Gadījumā, ja kāda šo Noteikumu un nosacījumu puse neizmanto kādu no šeit ietvertajām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tā netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.


21. Iepriekšējie noteikumi

Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un nosacījumiem un jebkurām to iepriekšējām versijām, šie noteikumi ir noteicošie, ja vien nav skaidri norādīts citādi.


22. Trešo pušu tiesības

Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos nepiešķir nekādas tiesības nevienai trešajai pusei. Ar šiem noteikumiem izveidotais līgums ir starp jums un SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI.


23. Saziņa

23.1 Visi paziņojumi mums tiek nosūtīti vai nu pa pastu uz mūsu biroju (skat. Iepriekš norādīto adresi), vai uz e -pastu: darzasvetiba@darzasvetiba.lv. Šāds paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu 3 dienas pēc nosūtīšanas, ja tas nosūtīts kā pirmās klases sūtījums, nosūtīšanas dienā, ja e -pasts ir pilnībā saņemts darba dienā, un nākamajā darba dienā, ja e -pasts tiek nosūtīts nedēļas nogalē vai valsts svētku dienā.

23.2 Mēs laiku pa laikam varam nosūtīt jums informāciju par mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem, ja jūs izvēlaties to saņemt. Ja nevēlaties saņemt šādu informāciju, lūdzu, noklikšķiniet uz saites “Anulēt abonementu” jebkurā e -pastā, ko saņemat no mums.


24. Tiesības un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī attiecības starp jums un SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI reglamentē un interpretē saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumiem un SIA ZAĻIE RŪĶĪŠI.

Created with